Προσανατολισμένοι παγκοσμίως, ερευνούμε τις αγορές για τα κατάλληλα μεταχειρισμένα μηχανήματα, που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές μας, τους παρέχουμε πλήρη τεχνική κάλυψη και σας τα προσφέρουμε στην καλύτερη τιμή και με πλήρη εγγύηση.

Δεν είναι μόνο βιώσιμες λύσεις δεύτερο χέρι, είναι  ij |universus, διεθνής διαδρασιμότητα κόντρα στην κρίση.

 

Universally oriented, we research markets to find the proper used machines, which meet our strict standards, provide complete service and offer to you in the best price and complete warranty. It’s not only sustainable second hand solutions, it’s

ij |universus, universally interacting versus the crisis.

Σημαντικό: Τα περισσότερα μεταχειρισμένα μηχανήματα που παρουσιάζονται είναι αναπαραγωγή από το «machineseeker.com», εξειδικευμένο στην παρουσίαση και διαμεσολάβηση μεταχειρισμένων μηχανημάτων.

Important: Most of the used machines presented in this site is reproduction from «machineseeker.com», specialised in presenting and mediating for used machines.