UniUs Graule AS-350-1

UniUs Graule AS-350-2

UniUs Graule AS-350-3

Τύπος μηχανήματος / Machine type: Notching saw
Μοντέλο μηχανήματος / Machine model: AS-350
Κατασκευαστής / Manufacturer: Graule
Έτος κατασκευής / Year of construction: 1991
Κατάσταση μηχανήματος / Machine condition: Ready for operation
Τιμή προσφοράς € / Offer price € : 3.555+ VAT
Τοποθεσία / Location: Europe – Poland

Ausklinksaegen Graule AS-350 BJ 1991 (Label Anton System)