OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Τύπος μηχανήματος / Machine type: End milling machine
Μοντέλο μηχανήματος / Machine model: Prymus 250
Κατασκευαστής / Manufacturer: Pressta Eisele
Έτος κατασκευής / Year of construction: 2000
Κατάσταση μηχανήματος / Machine condition: Ready for operation
Τιμή προσφοράς € / Offer price € : 3.620 + VAT
Τοποθεσία / Location: Europe – Poland

Typ: PRYMUS 250
Fraeser-O: 250mm
Fraeseraufnahmewelle O: 40mm