UniUs Emmegi Radial Libra-1

UniUs Emmegi Radial Libra-2

Τύπος μηχανήματος / Machine type: Double mitre saw
Μοντέλο μηχανήματος / Machine model: Radial Libra
Κατασκευαστής / Manufacturer: Emmegi
Έτος κατασκευής / Year of construction: 1998
Κατάσταση μηχανήματος / Machine condition: Ready for operation
Τιμή προσφοράς € / Offer price € : 12.600 + VAT
Τοποθεσία / Location: Greece