Το Kit παράγει ετικέττες CE σε πλαστικό film,  πατενταρισμένο να αντέχει στις συνθήκες, μέσω σχετικού εκτυπωτή.

Η ετικέττα παρουσιάζει σε λίστα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σήμανση CE και αριθμό ταυτοποίησης του κουφώματος.

Σχετική ετικέττα
– Πλαστικό υλικό πατενταρισμένο να αντέχει τις καιρικές συνθήκες, νερό, φως, τριβή, χημικά.

Το FST Kit CE μπορεί να ενσωματωθεί με το service windows CE

www.serramentice.it

Ενα web portal για άνοδο των εντύπων CE του κουφώματος από το σειριακό data matrix ή την ετικέττα
Ο κατασκευαστήςμπορεί επίσης να μπεί στα δεδομένα σχεδιασμού: προφιλ, εξαρτήματα, υαλοπίνακες κλπ.