ΓΕΜΑ Α.Ε.

Διαθέτουμε μεγάλη αποθήκη με τα γνήσια ανταλλακτικά για μηχανήματα Emmegi,

καθώς και άμεσα για όλα τα μηχανήματα αλουμινίου.